et-loader

תקנון האתר

כללי
1. נעלי גראס הינה חברה המספקת מוצרים באמצעות אתר אינטרנט, בעסקאות טלפוניות ובחנויות הפזורות ברחבי הארץ.
2. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.
3. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוחה באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לאתר.
5. החברה: פ. גראס שיווק נעליים 2006 בע"מ ח.פ 513793242 בכתובת הגר״א 25 תל אביב

הליך הרכישה
1. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
2. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר או בכל מקום אחר בו מתפרסם מספר שרות הלקוחות ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוחה להזמינו
3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר וקבלת אישור מנציג טלפוני או אסמכתא בכתב מהאתר יהווה אישור להזמנת מוצר.
4. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכול בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
5. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
6. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי רשאית החברה לבטל את ההזמנה.
7. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 5.
8. הרכישה באתר מסכום העולה על 50 ש"ח (התשלום בכרטיס האשראי ודומיו צריך להיות גבוה מ 50 ש"ח)
9. אין כפל מבצעים (למעט פרסום באתר או במוצר המעיד על היתכנות של כפל מבצעים)
10. שובר לרכישה או קופון מחושבים מהמחיר המקורי של הפריט המופיע באתר.

שימוש באתר
1. לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
ב. הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי מוכר ותקף בישראל
ג. הלקוחה הנה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה מלבצע הזמנה באתר אם:
א. הלקוחה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
ב. הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון;
ג. הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
ד. הלקוחה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או צד ג.

מדיניות החלפה
במידה ואינך מרוצה מהפריט שרכשת והנך מעוניינת להחליפו לפריט אחר נשמח לעמוד לרשותך ולבצע את ההחלפה בקלות וביעילות
ניתן להחליף במספר דרכים (עד 14 יום הגעת המשלוח לנקודה וכל עוד לא נעשה שימוש):
1. בתאום שליח עם שרות הלקוחות (בתוספת תשלום בגובה 39 ש"ח).
2. בכל אחד מסניפי הרשת.
בעת ההחלפה יש להצטייד באריזה המקורית ובחשבונית הקנייה.

ביטול הזמנה
1. לקוחה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")
2. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם;
3. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר או בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון או בוואטסטפ.
4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם וכן, בגובה דמי המשלוח.
5. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
6. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה או שימוש, אלא באישור מראש של האתר.
7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
8. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
9. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
10. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
11. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
12. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
13. במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
14. תיאום שליח לאיסוף מוצרים להחזרה הינו בתוספת תשלום.
15. החזר כספי יינתן עבור מוצרים שעלותם מעל 50 שח.

***מסך ההחזר יקוזז סכום בגובה עלות דמי המשלוח לפי התעריף הבא: 29 ש"ח בגין שליח עד הבית או 15 ש"ח בגין שליח לנקודת איסוף***

סודיות מידע
1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הסכמה מדעת לקבלת דיוור ישיר ו\או פרסום מהאתר
1‏. בעת מסירת פרטי המשתמש שלך , לרבות רישום לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או ‏בתהליך ביצוע הזמנה , הנך כמשתמש באתר מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליך הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות שיווקית של האתר, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או ‏דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות .
2. בקשת הסרה מדיוור ישיר : הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, ‏לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל אשר ישלח אליך מאת מפעיל האתר, ובמקרה שכזה ‏לא יישלחו אליך הודעות נוספות .‏

תנאים נוספים
1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
2. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, הטלפון או בחנות.
3. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
4. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

דילוג לתוכן